Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Strona główna

Witamy na stronie głównej
Podyplomowych Studiów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do:

  o   samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania

     jakością i  bezpieczeństwem żywności,

  o   pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach  z auditorami

    jednostek  certyfikujących i przedstawicielami  organów nadzoru żywnościowego,

  o   wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP

  o   samodzielnego wdrażania systemu HACCP,

  o   samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości,

 

 o    nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe

     prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

 o        treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej

 

Słuchacze uzyskują potwierdzene nabytej wiedzy i umiejętności poprzez:

  • dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych według wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarzadzania Jakością i HACCP,
  • możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny za dodatkową opłatą, certyfikat w j.polskim , na indywidualne zamówienie w PCBC - w dowolnym obcym). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny i bezterminowy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i ma dużą wartość dla pracodawców. Ponad 650 uczestników w ciagu 13 lat zdobyło u nas te certyfikaty!

                                      Lepszy start na rynku pracy z certyfikatem PCBC S. A .

Informacje:  (61) 848 7323; Kier. Studiów prof. UPP dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

Sekretariat Studiów inż. Aurelia Szymił (61) 848 7218;

dr hab. Jan Zabielski - 602487443

 

Uwaga - XVII edycja - do 15 października 2019 przyjmujemy wnioski na rok akademicki 2019/2020. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Sekretarza Studiów aurelia.szymil@up.poznan.pl.

Informacje telefoniczne w Sekretariacie Studiów

Wymagane dokumenty - w zakładce "Warunki uczestnictwa"

 

 

 

 

 


 


 

 

Aktualności